Středoškolští studenti v ministerských křeslech

Praha, 2. února 2010 – V úterý dopoledne se před Úřadem vlády sešlo 15 vybraných studentů gymnázií z celé republiky. Bylo mezi nimi osm nejlepších přispěvatelů „Středoškolské politologické konference“, organizované EUTIS, o.p.s., společně s aktivními účastníky projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“, který v minulém roce realizovala Univerzita Palackého v Olomouci. Jako odměnu pro nejúspěšnější studenty připravil EUTIS, o.p.s. jednodenní program, který byl jedinečnou příležitostí navštívit důležité instituce ČR, setkat se s vysoce postavenými odborníky a diskutovat s nimi na aktuální témata.

Po přivítání čekala delegaci středoškoláků diskuse s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Morou. Ten nejdříve stručně představil svou úlohu spočívající v koordinaci postojů a vystupování jednotlivých členů české vlády v Radě EU a pak už se věnoval přednášce na téma „Česká republika v „polisabonské“ Evropě“. Většina otázek se týkala nově vytvořených funkcí stálého předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton a její budoucí role včetně vedení diplomatického sboru zvaného Evropská služba vnější akce.

Po skončení diskuse s náměstkem ministra si studenti vyslechli podrobnou přednášku o historii Strakovy akademie a čekala je prohlídka reprezentativních prostor Úřadu vlády a jako překvapení i kanceláře premiéra Jana Fischera. Delegace si prohlédla starý a nový tiskový sál a zasedací místnost vlády, kde si mohli na pár minut vyzkoušet pohled na svět z ministerských křesel, při čemž poslouchali výklad o protokolárním nastavení vládních jednání.

Následoval přesun na Zastoupení Evropské komisev ČR, kde měla pro studenty nachystanou prezentaci Irena Moozová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice. Její přednáška se týkala jak jinak než složení nové – Barrosovy druhé – Evropské komise a souvisejících témat jako je Lisabonská strategie, nebo budoucí strategie EU 2020. Pozorní posluchači pak projevili v prostoru pro dotazy takový zájem, že jim zjevně potěšená přednášející věnovala půlhodinu svého času navíc.

Spokojení středoškolští studenti si tak z Prahy odváželi nejen obrovskou spoustu nových informací, ale opravdu nevšední a výjimečný zážitek.SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.