Projekt Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie získal záštitu Štefana Füleho

Olomouc, 1. března 2010 - Tentokrát pod záštitou eurokomisaře Štefana Fülleho se uskuteční již třetí ročník úspěšného informačně – vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“. Série interaktivních seminářů, určených pro základní a střední školy, zavítá během podzimu do všech krajů České republiky a bude již tradičně zakončena závěrečnou třídenní simulací jednání evropských institucí v Olomouci.

Eurokomisař Štefan Füle převzal záštitu nad čtvrtým ročníkem projektu Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie. Hlavní organizátor projektu, společnost EUTIS, si velmi cení zapojení takto významné osobnosti a ráda by touto cestou vyjádřila poděkování za ochotu pana komisaře projekt podporovat.

Štefan Füle působí v současné jako komisař Evropské komise za Českou republiku a do jeho portfolia spadá agenda rozšiřování a politika sousedství. Na oblast zahraniční politiky se pan komisař orientuje v rámci své profesní kariéry dlouhodobě, ať již např. jako velvyslanec OSN nebo jako ministr pro evropské záležitosti ve vládě Jana Fischera.

Projekt „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“ představuje zcela unikátní vzdělávací program určený pro studenty základních a středních škol, který má cíl zvýšit informovanost a zájem těchto cílových skupin o tématiku evropské integrace. Jeho specifikem je kombinace teoretických přednášek se simulací skutečného vyjednávání vrcholných institucí EU, na jejímž základě jsou účastníci aktivně zapojeni do programu. Tato interaktivní báze dává studentům nejen možnost osvojit si získané informace velmi efektivní cestou, ale i příležitost rozvíjet své soft skills.

Projekt je koncipován jako série dvaceti osmi interaktivních seminářů a závěrečné třídenní modelové simulace. V důrazu na regionální rozměr aktivit tohoto typu navštíví projekt postupně všech čtrnáct regionů České republiky a ve svém závěru zakotví v Olomouci.

Projekt je organizován obecně prospěšnou společností Eutis za finanční podpory Zastoupení Evropské komise v ČR a nadace Konrad Adenauer Stiftung.

Více informací o projektu naleznete na www.rozhodujoevrope.cz.

Kontakt:
Reda Ifrah, koordinátor projektu
tel: +420 605 500 909
e-mail: reda.ifrah@rozhodujoevrope.cz