Startují přípravy čtvrtého ročníku Rozhoduj o Evropě

Olomouc, 1. března 2010 – K dnešnímu dni byly oficiálně zahájeny přípravy čtvrtého ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“. Stěžejní etapa programu, série interaktivních seminářů, je plánována na září a říjen roku 2010 a bude již tradičně završena modelovým vyjednáváním evropských institucí v Olomouci.

Informační a vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“ je kombinací řady interaktivních seminářů, simulovaných jednání a moderovaných setkání, které společně tvoří ucelený soubor efektivní komunikace o aktuálních evropských tématech a fungování Evropské unie zaměřený na cílovou skupinu žáků základních a středních škol a vysokoškolských studentů.

Projekt pokrývá všechny stupně primárního vzdělávání v ČR. Strategickým cílem projektu je dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a vytvoření platformy pro setkávání a spolupráci žáků základních a středních škol a vysokoškolských studentů. Projekt vede k obohacení žáků a studentů o nové informace o Evropské unii a reaguje tím na nedostatečnou informovanost této cílové skupiny. Formou simulace evropských institucí získávají studenti ojedinělý přehled o legislativním procesu, systému fungování a prosazování národních a sektorových zájmů.

Finanční podporu projektu pro tento ročník poskytuje Zastoupení Evropské komise v České republice a nadace Konrad Adenauer Stiftung.

Bližší informace o projektu, jeho programu i termínech jednotlivých seminářů budou v blízké době k dispozici na www.rozhodujoevrope.cz.

Kontakt:
Reda Ifrah, koordinátor projektu
tel: +420 605 500 909
e-mail: reda.ifrah@rozhodujoevrope.cz