Na Sluňákově se uskutečnil druhý ročník projektu EU-WEEK-END

Horka nad Moravou, 25. - 27. června 2010 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala druhý ročník projektu s názvem EU-WEEK-END. Záštitu nad projektem převzal europoslanec Ing. Jan Březina (EPP). Projekt byl realizován za vřelé podpory nadace Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT Olomouc, Katedry politologie a evropských studií, Poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu a Eurocentra Olomouc. Akce se uskutečnila v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou a byla určena vybraným studentům středních škol z celé České republiky, kteří si měli takto zábavnou formou rozšířit své povědomí o EU.

Cílem projektu bylo přiblížit studentům problematiku EU formou odborných přednášek a dát jim možnost aktivní a intenzivní diskuse nad evropskou problematikou. Tématem tohoto ročníku byla integrace balkánských zemí do EU. Program akce byl rozdělen do dvou přednáškových bloků zabývajících se problematikou institucí EU po schválení Lisabonské smlouvy a procesem rozšiřování o balkánské země. V přednáškových panelech z řad odborníků vystoupil např. poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina, PhDr. Jan Závěšický z Masarykovy univerzity, Mgr. Radim Kašpar a Bc. Martin Pustaj z Univerzity Palackého. EU-WEEK-END byl ukončen modelovou simulací zasedání Rady EU, kde studenti projednávali návrh o udělení statutu kandidátské země EU pro Srbsko. Studenti měli možnost prověřit své prezentační a diplomatické schopnosti. Původní znění návrhu bylo doplněno několika pozměňovacími návrhy, které se týkaly zejména požadavků vyřešení vztahu s Kosovem a potrestání válečných zločinců. Tyto návrhy poté studenti obhajovali před zástupci ostatních členských zemí a ti nejlepší byli odměněni hodnotnými cenami.

Víkendové setkání studentům středních škol poskytlo zajímavou formou dostatek nových informací o fungování institucí EU, které si následně mohli vyzkoušet během simulace v roli ministryň a ministrů Rady EU. Po absolvování tohoto projektu studenti bezesporu lépe vnímají, na jakých principech funguje celá Evropská unie, a získané znalosti mohou v budoucnu využít v dalším studiu.

EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005, jejímž hlavním cílem je prohlubovat povědomí a znalost české široké veřejnosti i specializovaných skupin o Evropské unii.

Kontakt:
Mgr. Radim Kašpar, koordinátor projektu
tel: +420 732 559 502
e-mail: radim.kaspar@eutis.czSimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.