Pět let v Bruselu: Evropská unie očima eurokomisaře

Olomouc, 31. března 2010 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Eurocentrem Olomouc a Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc besedu s Vladimírem Špidlou s názvem "Pět let v Bruselu: Evropská unie očima eurokomisaře". Nad akcí převzal záštitu také rektor UPOL prof. Vladimír Mašláň.

Bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální a rovné příležitosti PhDr. Vladimír Špidla navštívil 31.3.2010 Filozofickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Cílem jeho návštěvy byla beseda se studenty. Vladimír Špidla překvapil již svým skromným příjezdem, kdy nevyužil žádný luxusní automobil a nebyl doprovázen ani týmem lidí, ale do hanácké metropole zavítal vlakem s batůžkem na zádech.

První část besedy byla koncipována jako dialog mezi prorektorem Jakubem Durrem a exkomisařem. Jakub Durr směřoval své otázky k zásadním tématům evropské integrace. V průběhu debaty byla zmíněna mimo jiné sociální politika EU, Lisabonská strategie, činnost první Barrosovy komise a proces ustavení druhé Barrosovy komise. Okrajově se debatéři dotkli také Boloňského procesu, a to především v souvislosti s projektem, jenž se zaměřuje na nové kvalifikace pro nová pracovní místa, a s kterým samozřejmě úzce souvisí vzdělávací systém. V druhé části V. Špidla odpovídal na dotazy studentů, které se týkaly především jeho působení v Komisi. Studenti pokládali dotazy směřující také do zákulisí evropské politiky. Celá debata se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu. V. Špidla svůj výklad prokládal humornými příhodami a studenti se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací záživnou formou.

Na organizaci přednášky se podílela obecně prospěšná společnost EUTIS. EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005, která působí v rámci celé České republiky. Společnost se zaměřuje na pořádání odborných konferencí, seminářů, vzdělávacích cest a modelového zasedání institucí EU pro středoškolské studenty.

Kontakt:
Mgr. Radim Kašpar, projektový manažer
tel: +420 732 559 502
e-mail: radim.kaspar@eutis.cz

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.