Euro v době ekonomické krize - konsekvence pro zavedení eura v ČR

Olomouc, 7. dubna 2010 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Eurocentrem Olomouc a Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc přednášku na téma "Euro v době ekonomické krize - konsekvence pro zavedení eura v ČR".

Akce se konala na půdě Katedry politologie a evropských studií. Pozvání přijali Ing. Petr Zahradník, EU analytik České spořitelny a Doc. Ing. Vladislav Flek, koordinátor pro zavedení eura v ČR. Oba přednášející dokázali díky své kvalifikaci a dlouholeté práci společně obsáhnout a srozumitelnou formou předat složité téma zavedení eura, které je v současné době diskutováno napříč celou společností.

První část přednášky patřila docentu Vladimíru Flekovi, který se věnoval zejména vlivu evropské měny na ekonomiku. Zaměřil se primárně na státy, které přijaly Euro jako první a mají s ním tedy největší zkušenosti. Na základě těchto příkladů ukázal, jak by mohl vypadat pravděpodobný vývoj po zavedení Eura v ČR. Euro má podle jeho slov výrazně pozitivní účinky na úvěrovou politiku bank. Ty jsou díky stabilitě Eura ochotnější k půjčkám s menšími úrokovými sazbami. Peníze se tak stávají levnějšími a přístupnějšími mj. pro podnikatelskou sféru, která pak následně rozhýbává ekonomiku. Přednášející rovněž zmínil, že se Euro od svého zavedení v hotovostní podobě v prosinci roku 2002 ve dvanácti zemích EU stalo po dolaru druhou nejvýznamnější světovou měnou. Dále se pozastavil nad tématem rozpočtové politiky a připomněl, že v roce 2007 mělo deset z patnácti států eurozóny téměř vyrovnaný rozpočet. Vladimíru Flekovi se během jeho příspěvku podařilo představit Euro ze všech úhlů pohledu, vyjádřil se i k jeho vlivu na zaměstnanost nebo skutečný průběh inflace po jeho zavedení.

Druhým příspěvkem pokračoval Petr Zahradník, který se věnoval problematice nastavení maastrichtských kritérií a problémům s jejich dodržováním ve stínu hospodářské recese. Státy podle jeho slov nejenže nedodržují doporučený přebytek, ale výrazně překračují maximální možný deficit 3%, který je navíc povolen jen v krátkém časovém horizontu. Neefektivitu těchto limitů přičítal mj. absenci účinných opatření při jejich nedodržování. V této souvislosti zdůraznil také opomíjení Paktu stability a růstu, jehož váhu by do budoucna měla rehabilitovat nová strategie EU 2020.

Na organizaci přednášky se podílela obecně prospěšná společnost EUTIS. EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005, která působí v rámci celé České republiky. Společnost se zaměřuje na pořádání odborných konferencí, seminářů, vzdělávacích cest a modelového zasedání institucí EU pro středoškolské studenty.

Kontakt:
Mgr. Radim Kašpar, projektový manažer
tel: +420 732 559 502
e-mail: radim.kaspar@eutis.cz

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.