Studenti vysokých škol debatovali v mešitě o islámu

Brno, 1. prosince 2010 – Dne 30. listopadu 2010 v 17:00 měli studenti v Brně možnost zúčastnit se exkurze do brněnské mešity a diskutovat nad tématy spojenými s islámem a Evropskou unií. Akce nesla název Islám v Brně, islám v ČR, islám v Evropě. Jednalo se o první ze série akcí, které mají za cíl přiblížit posluchačům náboženství, se kterými se můžeme v současné Evropské unii setkat. Exkurzi a následnou diskusi uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s muslimskou obcí v Brně.

O akci byl mezi studenty veliký zájem, což se projevilo především na téměř úplném naplnění kapacity pro exkurzi. Účastníci byli prakticky výhradně z řad studentů, kteří se při studiu svého oboru zabývají i problematikou náboženství. Průvodcem a zároveň přednášejícím byl Ing. Muneeb Alrawi, který je v současnosti předsedou Ústředí muslimské obce v ČR.

Po prohlídce mešity následovala velice živá diskuse, kdy účastníci projevili velmi dobrý přehled v dané problematice a neváhali pokládat velké množství otázek z různých oblastí spojených s Islámem. Dotazy směřovaly na navýsost aktuální a zajímavá témata. Hovořilo se o muslimské komunitě v České republice a její odlišnosti oproti vyznavačům stejného náboženství v Německu či Francii. Další okruh otázek se týkal vztahu mezi zástupci dvou větví islámu, studenti se zajímali i o spojeneckou invazi do Iráku. Vzhledem k množství otázek a ochotě diskutovat byla debata o půl hodiny prodloužena.

Tato akce byla první ze série diskusí, které mají za cíl přiblížit posluchačům náboženství, se kterými se můžeme v současné Evropské unii setkat. Sérii by měl zakončit kulatý stůl se zástupci jednotlivých církvi a odborníků z akademické sféry.

Exkurzi a diskusi uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s muslimskou obcí v Brně.

Obecně prospěšná společnost EUTIS působí v rámci celé České republiky a zaměřuje se na pořádání odborných konferencí, seminářů, vzdělávacích cest s Evropskou tematikou a především na pořádání modelového zasedání Rady Evropské unie a Evropské rady - "Rozhoduj o Evropě". Bližší informace o společnosti naleznete na adrese www.eutis.cz.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Vytásek, projektový manažer
tel: +420 728 287 951
e-mail: tomas.vytasek@eutis.cz

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.