Studenti v Olomouci simulovali fungování institucí EU

Olomouc, 28. listopadu 2010 – Od pátku 26. do neděle 28. listopadu se v Olomouci uskutečnilo Závěrečné zasedání projektu Rozhoduj o Evropě: Model EU, kterého se zúčastnili vybraní studenti středních škol z celé České republiky. Díky tomuto projektu si studenti mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují evropské instituce a zkusit si nástrahy evropské diplomacie v praxi.

Závěrečné zasedání navazovalo na Přípravné setkání uskutečněné 13. listopadu v Olomouci, kde se studenti dozvěděli veškeré informace o simulaci a dostali potřebné materiály pro Závěrečné zasedání. Během čtrnácti denní pauzy se tak z nich stali europoslanci a ministři členských zemí, kteří přijeli vyjednávat za své zájmy. Téměř 80 studentů tak usedlo do poslaneckých a ministerských lavic v rámci Evropského parlamentu a Rady EU.

Závěrečné zasedání bylo zahájeno panelovou diskuzí. Svá úvodní slova pronesl 1. náměstek primátora statutárního města Olomouce Ing. Ivo Lach, dále děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., ze Zastoupení Evropské komise v ČR přijela Mgr. Michaela Kozlová, Konrad Adenaeur Stiftung zastupovala Alena Falathová, M.E.S. Celý panel moderoval PhDr. Jan Závěšický, odborný garant projektu.

Další část programu již tvořila diplomatická jednání. Účastníci tak reálně simulovali evropský legislativní proces. Zabývali se legislativních akty souvisejícími s reformou trhu s vínem, jednotnou azylová procedura a opatřením na zabezpečení dodávek zemního plynu. V Evropském parlamentu i v Radě probíhaly velmi komplikovaná a tvrdá jednání, ve kterých si orgány jak uvnitř tak i mezi sebou vyjasňovaly své pozice a podávaly pozměňující návrhy projednávané legislativy. Třídenní vyjednávací maraton byl zakončen společným zasedáním simulovaného Evropského parlamentu a Evropské rady, na kterém byly předány certifikáty za účast a nejlepším účastníkům předány i výhry.

Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost EUTIS, partnery projektu jsou Zastoupení Evropské komise v České republice a nadace Konrad Adenauer Stiftung. Nad celým projektem převzal záštitu Štefan Füle, člen Evropské komise. Více informací o projektu naleznete na www.rozhodujoevrope.cz.

Kontakt:
Reda Ifrah, vedoucí projektu
tel: +420 605 500 909
e-mail: reda.ifrah@rozhodujoevrope.czSimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.