V Olomouci se konal již druhý ročník Středoškolské politologické konference

Olomouc, 13. prosince 2010 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala dne 10. prosince 2010 ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií již druhý ročník Středoškolské politologické konference. Na konferenci přednesli vybraní studenti středních škol z celé ČR své příspěvky na téma "Volební rok 2010 v České republice" a "Budoucnost Evropské unie z pozice České republiky."

Hlavním cílem tohoto druhu konference je vytvořit platformu pro středoškolské studenty k prezentaci svých myšlenek a úvah nad důležitými tématy souvisejícími s budoucností ČR a EU. Snahou EUTIS, o.p.s. je také dále motivovat aktivní středoškolské studenty k dalšímu studiu politologie či evropských studií. Z tohoto důvodu je místem konání konference zvolena záměrně akademická půda Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, aby studenti středních škol mohli konfrontovat své poznatky s vysokoškolskými studenty a odborníky působícími přímo na půdě katedry. Tomáš Lebeda, vedoucí katedry, navíc nad celou akcí převzal svou záštitu.

Po zveřejnění "call for papers" začali studenti středních škol z celé ČR posílat své abstrakty, z nichž odborná komise projektu vybrala celkem osm budoucích příspěvků na konferenci. Autoři těchto příspěvků získali unikátní příležitost prezentovat své příspěvky nejen před svými vrstevníky, ale také před odborným auditoriem Katedry politologie a evropských studií FF UP. Konference se zúčastnilo více než padesát přihlížejících, kteří s panelisty po celou dobu trvání konference během vymezených úseků čile diskutovali. Závěrem byli vybráni nejúspěšnější řečníci, kteří byli odměněni hodnotnými cenami, které věnovali partneři akce. Autorem nejlepšího příspěvku byl odbornou porotou vybrán Marcel Ladka z Gymnázia Sokolov, který obdržel poukaz na slevu na vzdělávací cestu do Bruselu, která se bude konat na jaře 2011. Závěrečným výstupem z konference bude sborník obsahující všechny prezentované příspěvky.

EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005, která působí v rámci celé České republiky s cíle prohloubit znalosti o fungování Evropské unie. Společnost se zaměřuje na pořádání odborných konferencí, seminářů, vzdělávacích cest a modelového zasedání institucí EU pro středoškolské studenty.

Kontakt:
Roman Badík, předseda správní rady
tel: +420 777 149 787
e-mail: roman.badik@eutis.czSimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.