Sankce EU proti Íránu: Impérium vrací úder?

Olomouc, 9. prosince 2010 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Eurocentrem Olomouc a Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc přednášku spojenou s debatou nesoucí název "Sankce EU proti Íránu: Impérium vrací úder?"

Cílem této akce bylo seznámit širokou veřejnost s diskutovaným tématem účinnosti sankčního režimu na zastavení jaderného programu Islámské republiky Írán. V kontextu aktuálního vývoje je tento perský stát nejčastěji zmiňován v souvislosti s pochybnostmi o nejasném směřování jeho jaderného programu. EU se vedle dalších aktéru mezinárodního společenství snaží přimět Írán k zastavení jakýchkoli aktivit obohacování uranu směřující k vojenskému využití.

První část byla koncipována formou tří na sebe navazujících přednášek, v kterých pozvaní hosté Blanka Bednářová, Michael Brtnický a Jan Čuřík odpověděli na základní otázky celé problematiky, jaká je spojitost mezi sankčním režimem a povahou íránské zahraniční politiky, jak sankční politika EU souvisí s tvorbou samostatné zahraniční politiky EU a do jaké míry je odrazem euroatlantického vztahu, a jak sankce EU ovlivňují vnitřní politiku Íránu a šance na změnu režimu zevnitř.

V druhé části hosté odpovídali na dotazy, které souvisely s aktuálním vývojem situace na Blízkém východě, role Íránu v konkrétních konfliktech na Blízkém východě. Okrajově se ve svých odpovědí hosté dotkly fenoménu sociálních hnutí v kontextu přechodu k demokracii.

Na organizaci přednášky se podílela obecně prospěšná společnost EUTIS. EUTIS, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2005, která působí v rámci celé České republiky. Společnost se zaměřuje na pořádání odborných konferencí, seminářů, vzdělávacích cest a modelového zasedání institucí EU pro středoškolské studenty.

Plakát

Kontakt:
Mgr. Radim Kašpar
Projektový manažer
tel: 732 559 502
e-mail: radim.kaspar@eutis.cz