Studenti debatovali o evropské dimenzi pravicového extremismu

Brno, 9. prosince 2011 – Dne 6. prosince 2011 v 17:00 měli nejenom brněnští studenti možnost zúčastnit se semináře s názvem Evropská dimenze pravicového extremismu. Akce na toto, v čase krize obzvláště aktuální téma, se uskutečnila v prostorách přednáškového sálu Mahenovy knihovny v centru Brna. Seminář uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s centrem EUROPE-DIRECT Brno.

Své příspěvky o transnacionalizaci krajně-pravicového extremistického hnutí v Evropě a prostředcích boje proti němu na národní a evropské úrovni přednesli Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, absolventka politologie a mezinárodních vztahů Masarykovy univerzity a Mgr. et Mgr. Štěpán Výborný, absolvent práv a bezpečnostních a strategických studií na téže univerzitě. Jako první vystoupila Petra Vejvodová, působící jako výzkumná pracovnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, která představila aktuální celoevropské trendy na scéně pravicových extremistů, stejně tak se věnovala i případu České republiky.

Po Petře Vejvodové si vzal slovo Štěpán Výborný, interní doktorand na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který hned zprvu upozornil, že stejně jako politický extremismus překračuje hranice, tak se obdobně internacionalizuje i boj proti němu. Ve svém příspěvku představil opatření, která jsou proti rasismu, xenofobii a netoleranci přijímána na úrovni Evropské unie, Rady Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a ve stručnosti si rovněž povšimnul spolupráce v rámci Višegrádské skupiny. Po obou příspěvcích následovala velice zajímavá diskuse, do které se zapojili takřka všichni z účastníků semináře.

Seminář uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s centrem EUROPE-DIRECT Brno.

Obecně prospěšná společnost EUTIS působí v rámci celé České republiky a zaměřuje se na pořádání odborných konferencí, seminářů, vzdělávacích cest s Evropskou tematikou a především na pořádání modelového zasedání Rady Evropské unie a Evropské rady - "Rozhoduj o Evropě". Bližší informace o společnosti naleznete na adrese www.eutis.cz.

Kontakt:
Michael Murad
Projektový manažer
Email: michael.murad@eutis.czSimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.