Diskutuj o Evropě

Hradec králové, Jihlava, Brno, Olomouc - Poslední listopadový týden byl ve znamení diskusí europoslanců s vysokoškolskými studenty na českých vysokých školách. Zájemci z řad vysokoškolských studentů měli možnost usednout vedle poslanců a odborníků a ověřit své argumentační schopnosti.

První konference se konala v prostorách Univerzity Hradec Králové (21.11.2011) a věnovala se problematice rozvojové pomoci a obecně vztahu Evropské unie k Africe a Jižní Americe. Pozvání z řad poslanců přijal europoslanec Libor Rouček, Oldřich Vlasák a Miloslav Ransdorf. Druhá konference se konala v Jihlavě na Vysoké škole polytechnické (24.11.2011) k problematice cestovního ruchu. Téma přijeli diskutovat poslanci Oldřich Vlasák a Miloslav Ransdorf.

V Brně na Mendlově univerzitě se uskutečnila třetí konference (24.11.2011) za účasti poslance Ivo Strejčka a Jaromíra Kohlíčka. Přítomní studenti měli možnost se dotazovat přítomných poslanců na problematiku související s rozpočtem Evropské unie a novým rozpočtovým rámcem.

Poslední konference v roce 2011 se konala v Olomouci (25.11.2011) a diskutovala se ní otázka globální úlohy Evropské unie a její schopnost ovlivňovat události ve světě. Pozvání přijali poslanci Jan Březina a Evžen Tošenovský.

Projekt "Diskutuj o Evropě" poskytl v roce 2011 studentům pěti vysokých škol možnost usednout vedle poslanců Evropského parlamentu na panelu a ověřit své argumentační schopnosti směrem k přítomným poslancům i kolegům z vysoké školy.

Projekt je organizován Evropským parlamentem – Informační kancelář v Praze a stěžejným cílem je přiblížit nejen instituci, ale i české poslance a pozvat je na akademickou půdu a do regionů. EUTIS, o.p.s. zajišťoval realizaci konferencí v regionech.SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.