Pozvánka na letní školu

Vážení a milí přátelé, kolegyně, kolegové

dovolte mi informovat Vás o plánované letní škole s názvem Evropské občanství v každodenním životě, která se uskuteční v rámci programu Mládež v akci.

Co je cílem letní školy?

Cílem akce je propojení mládežnických skupin z České republiky, Slovenské republiky, Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny a vytvoření podmínek pro živou platformu zaměřenou na zapojení mladých lidí do aktivit občanské společnosti. Letní školy se zúčastní celkem 40 aktivních lidí (z každé země 10).

Jaká bude náplň programu?

Na účastníky čeká týden nabitý zajímavým programem. Nejrůznější interaktivní a zajímavé přednášky, workshopy a semináře na témata spojená s aktivním občanstvím bude doplněno volnočasovými aktivitami, vlastními prezentacemi, prohlídkou Žiliny a celodenní návštěvou Českého Těšína. Výstupem spolupráce účastníků bude výměna know-how a tvorba akčního plánu, který lze následně implementovat do aktivit s mládeží v jednotlivých neziskových organizací zúčastněných zemí.

Komu je letní škola určená?

Letní školy se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku 18 – 30 let. Primární cílovou skupinou jsou zástupci neziskových organizací s činností zaměřenou na práci s mládeží, témata související s aktivním občanstvím či problematikou EU. Akce je vhodná také pro studenty pedagogických fakult nebo mladé učitele. Uvítáme také dobrovolníky, zástupce center volného času, veřejné správy a mnohé další.

Kdo tuto akci pořádá?

Projekt je pořádán Centrem pre európsku politiku, obecně prospěšnou společností EUTIS, o.p.s., Agora a BF Osvita. Díky účasti budete mít možnost vyměnit si zkušenosti s partnery z dalších zemí.

Kdy a kde se akce koná?

Letní škola se uskuteční ve dnech 14. – 20. července 2013 v Žilině. Součástí letní školy bude také celodenní program v Českém Těšíně (18. července).

Jaké jsou podmínky účasti?

Účastníci musí zaslat krátký motivační dopis (max. 600 znaků) v anglickém jazyce, kde přiblíží své zkušenosti, motivaci a očekávání (na níže uvedený e-mail), nejpozději do 16. června. Anglický jazyk na komunikativní úrovni je nutná. Celá akce je hrazena, kromě symbolického účastnického poplatku 20 EUR / osoba. Vaše cestovné bude proplaceno ve výši 70 % nákladů.

Kontakt:

Mgr. Radim Kašpar
Projektový manažer
Tel.: 732 559 502
Email: radim.kaspar@eutis.cz