Eutis realizoval sérii debat vysokoškoláků s europoslanci

Brno, 15. 3. 2013: Poslední tři kulaté stoly s europoslanci, zástupci akademické sféry a s dalšími regionálními osobnostmi, které se věnovaly Víceletému finančnímu rámci EU na léta 2014 až 2020, byly realizovány od října 2012 do února 2013 v Ostravě, Českých Budějovicích a v Liberci na půdách tamních univerzit. Krom vysokoškolských studentů mohla na akce samozřejmě dorazit i široká veřejnost. Přesné téma bylo vybíráno i s ohledem na místní specifika, tudíž se kulatý stůl v Ostravě zaměřoval na vědu a výzkum, kulatý stůl v Českých Budějovicích na regionální politiku a krajinotvorbu a liberecký kulatý stůl pak byl zaměřen na politiku kohezní, ovšem věnoval se i širším souvislostem finančních potíží současné Evropy a pojednáváno bylo i o problémech ČR s využíváním evropských fondů a o specificích čerpání v rámci Libereckého kraje.

Jako první se dne 30. října 2012 uskutečnil kulatý stůl v Ostravě. Místem konání byla Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Kulatý stůl moderoval Ondřej Mocek a panelisty byli europoslanci Jan Březina a Evžen Tošenovský a za Svaz průmyslu a dopravy ČR vystoupil Petr Holice. Kulatý stůl v Českých Budějovicích se uskutečnil dne 1. listopadu 2012 v prostorách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Českobudějovickou akci moderoval politolog Salim Murad z katedry společenských věd Pedagogické fakulty. Účastníky kulatého stolu byli europoslanec (a místopředseda EP) Oldřich Vlasák a vedoucí katedry strukturální politiky EU a rozvoje venkova Ekonomické fakulty JU Eva Cudlínová. Přítomen byl i děkan Pedagogické fakulty JU Michal Vančura, který hosty uvítal. Dne 25. února 2013 se pak za přítomnosti europoslance Libora Roučka uskutečnil kulatý stůl v Liberci. Akci moderoval Michael Murad a dalšími účastníky panelu byli Petr Bernát, ředitel liberecké regionální kanceláře CzechInvestu a Petra Vokurková z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Úvodní slovo přednesl i proděkan Ekonomické fakulty Technické univerzity Liberec, na jejíž půdě se celá akce uskutečnila, Jaroslav Demel.

Kontakt:

Mgr. Michael Murad
Email: michael.murad@eutis.cz