EUTIS se podílel na realizaci mezinárodní letní školy „Evropské občanství v každodenním životě

Brno, 29. 7. 2013 Za účasti 36 aktivních mladých lidí ze Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a České republiky se v Žilině konala ve dnech 14. – 20. července 2013 letní škola Evropské občanství v každodenním životě. Letní školu, podpořenou z programu Mládež v akci, organizovalo slovenské Centrum pre európsku politiku právě ve spolupráci s o.p.s. EUTIS, dále pak s ukrajinskou organizací Osvita a bosenskou Agorou. Základním cílem letní školy bylo iniciovat spolupráci mladých lidí (účastníci byli ve věku 18 – 30 let) ze zúčastněných zemí a umožnit jim se inspirovat praxí fungování občanského sektoru na Slovensku a v České republice, přičemž lze konstatovat, že tento cíl byl beze zbytku naplněn. Krom mnoha workshopů, zajímavých přednášek, či návštěvy kulturního centra Stanica Žilina-Záriečie byla součástí letní školy i exkurze do Českého Těšína, kde se její účastníci měli možnost seznámit s velkým množstvím příhraničních projektů, stejně tak jako s pohnutou historií tohoto města.

Kontakt:

Mgr. Michael Murad
Email: michael.murad@eutis.cz