Projekt „Rozhoduj o Evropě“ pokračuje, tentokrát na Slovensku

Brno, 7. 8. 2014; Projekt „Rozhoduj o Evropě?“ realizovaný od podzimu roku 2014 na Slovensku naváže na několik úspěšných minulých ročníků, které se uskutečnily v České republice. Na jeho realizaci se podílí o.p.s. EUTIS spolu s bratislavským Centrem pre európsku politiku. Jeho hlavním cílem je zvýšení informovanosti o evropské integraci a o současných klíčových otázkách, které jsou s ní spojeny a snaha o zapojení mladé generace do rozhodovacího procesu. Obě klíčové aktivity projektu (16 regionálních seminářů a pětidenní simulace jednání Rady Evropské unie) vedou k obohacení účastníků projektu o nové zkušenosti a informace o fungování EU.

Účastníci svým zapojením do projektu získají pomocí neformálního vzdělávání možnost rozvíjet své zručnosti navazováním kontaktů, argumentací, formulováním vlastních názorů a postojů a respektováním názorů druhých. Druhým cílem je pak rozvoj zájmu zúčastněných mladých lidí o problematiku evropské integrace. Cílovou skupinou jsou slovenští studenti středních škol ve věku 15-18 let, kteří budou mít zájem zúčastnit se obou klíčových aktivit. Regionální semináře, které se uskuteční na území celého Slovenska, budou sestávat z interaktivní přednášky s diskusí a zjednodušené simulace jednání vrcholové instituce EU. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+.

Kontakt:

Mgr. Michael Murad
Email: michael.murad@eutis.cz