Výběrové řízení - členové realizačního týmu projektu "Rozhoduj o Evropě?"

Brno, 24. 9. 2014 Obecně prospěšná společnost EUTIS vyhlašuje výběrové řízení na pozici členů realizačního týmu projektu ,,Rozhoduj o Evropě?".

Projekt ,,Rozhoduj o Evropě?" realizovaný od podzimu roku 2014 do léta roku 2015 na Slovensku naváže na několik úspěšných minulých ročníků, které se uskutečnily v České republice (bližší info viz http://rozhodujoevrope.cz/). Na jeho realizaci se podílí o.p.s. EUTIS spolu s bratislavským Centrem pre európsku politiku. Jeho hlavním cílem je zvýšení informovanosti o evropské integraci a o současných klíčových otázkách, které jsou s ní spojeny a snaha o zapojení mladé generace do rozhodovacího procesu.

Projekt sestává zejména z 16 regionálních seminářů, které se uskuteční po celém Slovensku a pětidenní simulace jednání Rady Evropské unie. Obě klíčové aktivity projektu vedou k obohacení účastníků projektu, kterými budou slovenští středoškolští studenti, o nové zkušenosti a informace o fungování EU.

Požadujeme:
o probíhající studium politologie (případně evropských studií, mezinárodních vztahů) v bakalářském stupni (či v prvním ročníku navazujícího magisterského studia), o orientaci v evropské problematice a fungování institucí EU, o časovou flexibilitu.

Úkolem členů projektového týmu by byla průběžná příprava materiálů, které budou využity na závěrečném modelovém zasedání a aktivní zapojení do modelového zasedání v různých pozicích (člen Evropské komise, místopředseda Evropského parlamentu, či lobbista), stejně tak jako účast na vybraných regionálních seminářích a na projektových setkáních.

Přihlášky s případnými preferencemi konkrétní pozice obsahující strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (maximálně 500 slov) zašlete do 30. 9. 2014 v elektronické podobě na adresy: roman.badik@eutis.cz a michael.murad@eutis.cz.