EUTIS se stal členem sítě EUNET

Brno, 25. 11. 2014 Na valném shromáždění sítě EUNET (European Network for Education and Training – EUNET e. V.), které se uskutečnilo ve dnech 20. až 23. listopadu 2014 v Praze, bylo jednomyslně schváleno členství EUTISu v této organizaci. EUNET sdružuje 61 neziskových organizací věnujících se vzdělávání a informování o evropských záležitostech mladých i dospělých z 20 evropských zemí. Jedním z cílů EUNETu je zintenzivnění spolupráce a výměna vzájemných zkušeností mezi členskými organizacemi, čímž se pro EUTIS otevírají nové možnosti realizace projektů se zahraniční účastí. EUTIS ovšem s členskými organizacemi této sítě již v minulosti spolupracoval – např. s bratislavským Centrem pre európsku politiku na projektu „Rozhoduj o Evropě“ (který je v letošním a příštím roce realizován za našeho odborného přispění na Slovensku), či na letní škole „Evropské občanství v každodenním životě“ v roce 2013.

V průběhu roku 2014 se také zástupci EUTISu podíleli na projektu „Přidaná hodnota Evropy – Hodnota Míru“ (www.mehrwerteuropa.eu) který byl v režii hned sedmi organizací - Salzburger Bildungswerk; Europahaus Klagenfurt; Bauern helfen Bauern – Bratunac; Evropský dům Jihlava; Maison de l'Europe des Yvelines; Europski Dom Slavonski Brod; Learn for Life a Centrum pre európsku politiku a který byl zakončen mezinárodní konferencí v bosenské Srebrenici. Členství v EUNETu je tak logickým vyústěním dobrých zkušeností se spoluprací s našimi evropskými partnery.

Více informací o síti EUNET naleznete zde: www.european-net.org

Kontakt:

Mgr. Michael Murad
Email: michael.murad@eutis.cz