Jak učit o Evropské unii? Letní škola pro učitele/pracovníky s mládeží

Brno, 20. 5. 2015 Ve spolupráci s bratislavským Centrem pro Evropskou politiku připravujeme letní školu pro středoškolské učitele společenských věd (kteří jsou aktivní i na poli neformálního vzdělávání) a pro pracovníky s mládeží. Letní škola nesoucí název „Učíme mládež orientovat se v EU“ se bude konat od 4. do 8. července v Trenčianských Teplicích. Zaměřena je na vzdělávání o Evropské unii a na inovativní metody výuky. Sestávat bude z diskusí, přednášek, workshopů, samostatné práce účastníků, výměny příkladů dobré praxe a exkurzí. Hlavním cílem letní školy je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání o Evropské unii a o aktivním občanství jako takovém. Dalším cílem je pak vytvoření sítě českých a slovenských učitelů základů společenských věd, kteří budou dlouhodoběji spolupracovat a budou si vyměňovat své zkušenosti. I z tohoto důvodu bude na letní školu navazovat seminář v Brně, který se uskuteční v průběhu podzimu tohoto roku (přesné datum semináře bude specifikováno s ohledem na požadavky účastníků semináře v Trenčianských Teplicích).

Náklady na cestu, stravování a ubytování v hotelu Most slávy budou mít účastnici hrazené. Další informace naleznete v pozvánce. Přiložen je i program a návratka, o jejíž zaslání na akce@eutis.cz vás žádáme do 7. června. Na tomto mailu vám také rádi zodpovíme veškeré dotazy.

Těšíme se na viděnou v Trenčianských Teplicích!

Michael Murad
michael.murad@eutis.cz