Seminář věnovaný aktuálním tématům (nejenom migraci) ve výuce

Brno, 9. 11. 2015. Ve dnech 4. až 7. listopadu 2015 se v Šlapanicích a v Brně uskutečnil druhý seminář projektu Učíme mládež orientovat se v EU, určený středoškolským učitelům společenských věd z České a Slovenské republiky. Právě středoškolské učitele považujeme za klíčové osobnosti formující novou mladou generaci, které mohou pomoci pochopit nejenom integrační proces Unie, ale i občanskou a demokratickou participaci a se kterými by měli mladí lidé diskutovat o aktuálních otázkách.

Jednotlivé dny semináře přinesly různé aktivity, ale tématem, které se neslo celým seminářem, byla tzv. uprchlická krize, která hýbe současnou Evropskou unií. Téma bylo zvoleno s ohledem na požadavky samotných učitelů na prvním červencovém semináři stejného projektu v Trenčianských Teplicích. Učitelé si na začátku měli možnost vyzkoušet modelovou hodinu věnovanou uprchlické krizi vedenou Martinem Krížem. Během ní byly představeny metody, kterými je možné začlenit podobná kontroverzní, ale aktuální témata do vyučování. Následně absolvovali interaktivní přednášku věnující se migračním trendům, historii migrace ve střední Evropě a důležitým číslům a pojmům ze současné krize. Kromě toho měli příležitost k diskusi a výměně vlastních zkušeností a poznatků, jak zařadit podobná témata do výuky. Díky večerní prezentaci Tomáše Boušky z neziskové organizace Političtí vězni.cz se dověděli o možnostech návštěvy pracovních táborů z dob komunistického režimu, která může být vhodným doplňkem výuky o moderních dějinách. Předposlední den semináře, na který se učitelé přesunuli do centra Brna, byl taktéž nabitý aktivitami. Zprvu se konal workshop, vedený Salimem Muradem z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity věnovaný dalším metodám edukace k migrační krizi. Přímo na něj navazovala přednáška o důležitosti občanského vzdělávání a jeho podobě v Německu s Alenou Resl z Konrad Adenauer Stiftung. Následovala diskuse s bývalým místopředsedou Evropského parlamentu Liborem Roučkem a odborníkem na zahraniční politiku strany TOP 09 Redou Ifrahem. Na závěr semináře samotní učitelé vytvořili koncepty tří modelových hodin věnovaných uprchlické krizi.

Díky seminářům se nám podařilo utvořit síť aktivních učitelů společenských věd, se kterými se těšíme na další spolupráci, a kteří také mohou spolupracovat mezi sebou navzájem. Na základě pozitivních evaluací by projekt měl pokračovat dalším seminářem v příštím roce, zároveň bychom však chtěli průběžně podporovat obdobné projekty a zejména spolupráci učitelů samotných.

Seminář se uskutečnil díky podpoře Konrad Adenauer Stiftung a ve spolupráci s European Network for Education and Training – EUNET (http://www.european-net.org). Za podporu děkujeme i odboru komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR a katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Za pomoc děkujeme i Centru pre európsku politiku (SK).

Silvia Boďová
Michael Murad
michael.murad@eutis.cz