KEY – Knowledge Exchange about Youth Participation

Brno, 19. 06. 2016. Projekt s názvem "KEY - Knowledge Exchange about Youth Participation" je prvním (pilotním) projektem pracovní skupiny „Active Participation of Youth – Exchange among Organisations“ sítě EUNET, který byl podpořen z programu Erasmus+. Cílem této pracovní skupiny je podpořit spolupráci mezi členskými organizacemi sítě EUNET a přispět k rozvoji jejich každodenní práce (zejména s mladými lidmi) prostřednictvím výměny zkušeností.

Projekt KEY je zaměřen na výměnu znalostí, zkušeností a know-how v oblasti neformálního a informálního občanského vzdělávání mládeže. Prostřednictvím propojení zkušených a méně zkušených pracovníků a dobrovolníků z nevládních organizací působících v České republice, Německu a na Slovensku povede ke zhodnocení a zlepšení metod práce s mládeží, osvojení nových dovedností, profesionalizaci práce zapojených organizací a posílení přeshraniční spolupráce. Podstatou a hlavním cílem projektu je pak přispět ke zvýšené informovanosti mladých lidí o evropských otázkách a k jejich občanskému uvědomění a participaci prostřednictvím simulace demokratického rozhodování. Hlavním organizátorem a koordinátorem projektu je česká organizace EUTIS, o.p.s., partnery jsou další členové sítě EUNET - Karl-Arnold-Stiftung e.V. (Německo) a Centrum pre európsku politiku (Slovensko).

Klíčovou aktivitu projektu představuje osmidenní studijní návštěva u hostitelské organizace v Kolíně nad Rýnem, která se uskuteční od 24. června do 1. července 2016. Studijní návštěvy se zúčastní čtyři pracovníci s mládeží z každé organizace. Program studijní návštěvy bude sestávat z celé řady aktivit. Krom představení všech zúčastněných organizací, jejich činností a zkušeností, představení zapojených zemí a diskusí o občanském vzdělávání a roli simulačních her v něm budou mít účastníci možnost zapojit se přímo do simulace organizované německými partnery ve škole a pochopit tak postoje a názory studentů. Dalším bodem programu je také návštěva Bruselu, kde budou moci účastníci projektu a studenti diskutovat s politiky, úředníky a experty přímo v sídlech evropských institucí.

Účastníci díky účasti na školícím semináři získají nové zkušenosti, znalosti a metody práce s mládeží a dosáhnou zlepšení metod stávajících. Dalším očekávaným dopadem je vytvoření sítě a fungující platformy několika spolupracujících organizací, což obohatí budoucí projekty a propojí jak pracovníky a spolupracovníky zúčastněných organizací, tak i mladé lidi z různých zemí Evropské unie. Projekt dále prohloubí zkušenosti s programem Erasmus+, případně přinese prostřednictvím diseminačních aktivit „návod“ jak program dále využívat pro účastníky, kteří podobné zkušenosti nemají.

Michael Murad, EUTIS
michael.murad@eutis.cz