Na EU-week-endu se tentokrát jednalo o evropské pohraniční stráži

Brno, 28. srpna 2016. Ve dnech 3. až 5. června 2016 se uskutečnil již osmý ročník zábavně-vzdělávací akce „EU-week-end“, tentokrát poprvé v Brně. Celkem 28 středoškolských studentů z České republiky a ze Slovenska se na jeden víkend stalo ministry členských zemí Evropské unie, kteří rozhodovali o reformě agentury Frontex. Tato reforma má za cíl zlepšit ochranu vnějších hranic a posílit bezpečnost uvnitř Evropské unie. V rámci programu představil bezpečnostní politiku Unie Miroslav Mareš z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Kromě toho měli účastníci možnost objevit strukturovaný dialog, o kterém se dozvěděli od Lenky Juřenové, která je členkou Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, či vyzkoušet si hned několik aktivit neformálního vzdělávání, mezi které patřil i larp „Suity Hero“. V závěrečném nedělním hlasování pak ministři a ministryně nakonec reformu úspěšně schválili a to v obdobné podobě v jaké byl na půdě unijních institucí přijat i skutečný návrh. Všem děkujeme za aktivní účast i cenné připomínky. Stejně tak děkujeme politické nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung za podporu tohoto projektu a dalším zapojeným partnerům, kterými byli Eurocentrum Brno, Katedra politologie FSS MU a Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží!

Silvia Boďová
silvia.bodova@gmail.com

Michael Murad
michael.murad@eutis.cz