Studijní návštěva v Kolíně nad Rýnem – projekt KEY

Brno, 29. 08. 2016. Projekt s názvem KEY - Knowledge Exchange about Youth Participation vyvrcholil na přelomu června a července týdenním seminářem v Kolíně nad Rýnem. Projekt byl zaměřen na výměnu znalostí, zkušeností a know-how v oblasti neformálního a informálního občanského vzdělávání mládeže. Hlavním organizátorem a koordinátorem projektu byla organizace EUTIS, o.p.s., partnery pak další členové sítě EUNET - Karl-Arnold-Stiftung e.V. (Německo) a Centrum pre európsku politiku (Slovensko).

Studijní návštěvy u organizace Karl-Arnold-Stifung e.V., která se uskutečnila od 24. června do 1. července 2016, se zúčastnili jak zkušenější, tak mladší pracovníci s mládeží z každé organizace, pro které byl připraven bohatý program sestávající z celé řady aktivit. Představeny byly všechny zapojené organizace a podoba občanského vzdělávání v Německu (respektive v Severním Porýní-Vestfálsku), České republice a na Slovensku a role partnerských organizací v něm. Dva dny strávili účastníci projektu s německými středoškoláky z gymnázia v Bergheimu. První den se přímo na škole účastnili simulace jednání institucí Evropské unie formou vzdělávací hry „Destination Europe“, která byla věnována společné azylové a imigrační politice. Následující den pak všechny čekala návštěva Bruselu, kde jsme debatovali s německým europoslancem Herbertem Reulem a navštívili jsme Parlamentárium. V nabitém programu se našel čas i na prohlídku samotného Kolína nad Rýnem a na seznámení se s jeho velmi bohatou (a multikulturní) historií. Díky zkušenostem německé partnerské organizace, která je přímo zapojena i do práce se žadateli o mezinárodní ochranu, jsme se dozvěděli mnoho informací o skutečném rozsahu uprchlické krize v Německu. Podle německých kolegů je třeba k současné uprchlické krizi přistoupit jako k výzvě, s níž si Evropa poradí, zatím však postrádají solidaritu ze strany ostatních členských států. Navzájem jsme si vysvětlovali pozice našich zemí k migraci, včetně kontextu, který tyto pozice utváří.

Účastníci díky účasti na školícím semináři získali nové zkušenosti, znalosti a metody práce s mládeží (některé z nich jsme si mohli i vyzkoušet v praxi). Celý seminář tak nepochybně přispěje ke zlepšení stávajících i nových projektů a to i díky možnosti využít v budoucnu simulační hru „Destination Europe“ při našich aktivitách s českými a slovenskými účastníky.

Projekt KEY se stal prvním projektem pracovní skupiny „Active Participation of Youth – Exchange among Organisations“ sítě EUNET, který byl podpořen z programu Erasmus+. Cílem této pracovní skupiny fungující více než rok je podpořit spolupráci mezi 67 členskými organizacemi sítě EUNET a přispět k rozvoji jejich každodenní práce (zejména s mladými lidmi) prostřednictvím výměny zkušeností.

Bližší informace o pracovní skupině "Active participation of Youth Exchange among organisations" naleznete zde.

Michael Murad, EUTIS
michael.murad@eutis.cz


Video představující průběh studijní návštěvy Kolína nad Rýnem a Bruselu