V Brně se uskutečnil seminář určený učitelům společenských věd

Brno, 10. 12. 2016 Ve dnech 22. listopadu až 25. listopadu 2016 se v Brně uskutečnil třetí seminář projektu "Jak učit o EU?", který byl tentokrát věnován vývoji Evropské unie po Brexitu. Semináře se zúčastnilo dvacet vybraných učitelů společenských věd z České republiky a Slovenska, pro které byl připraven program sestávající z diskusí, přednášek, výměny příkladů dobré praxe, diskusí o podobě občanského vzdělávání v ČR a na Slovensku (a roli nevládních organizací v něm) a workshopů zaměřených na nové metody výuky. Seminář měl za cíl přispět ke zvýšení kvality vzdělávání o Evropské unii a o aktivním občanství jako takovém. Dalším cílem pak bylo vytvoření sítě českých a slovenských učitelů základů společenských věd, kteří budou dlouhodoběji spolupracovat a budou si vyměňovat své zkušenosti.

Během nabitých čtyř dnů absolvovali učitelé workshop vedený Martinem Krížem (z Cirkevní základní škola – Narnia Bratislava-Petržalka), během kterého si vytvořili kurikulum výuky o EU, či se např. seznámili s relevantními zdroji informací o EU. S přednáškami věnovanými současné Evropské unii a vývoji po Brexitu vystoupili a s účastníky ochotně diskutovali Markéta Pitrová (prorektorka Masarykovy univerzity, která je zároveň docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity) či Zdeněk Sychra ze stejné katedry. O demokracii a svobodě, národním a nadnárodním prostoru přednášel účastníkům Stanislav Balík (vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU). S workshopem věnovaným příkladům aktivního zapojení studentů a učitelů společenských věd do podpory demokracie (tak jak je definována v platných kurikulárních dokumentech) a do podpory zvýšení zájmu mladých lidí o veřejné dění, pak vystoupil Salim Murad z Katedry společenských věd Pedagogické Fakulty Jihočeské univerzity. Účastníci semináře také navštívili i architektonickou perlu Brna - vilu Tugendhat. Během prohlídky se seznámili s barvitou historií vily, která je úzce propojena s moderními dějinami střední Evropy a zároveň se jedná o místo, kde byla podepsána dohoda o rozpadu Československa.

Seminář se stejně jako v loňském roce uskutečnil díky podpoře Konrad Adenauer Stiftung, European Network for Education and Training – EUNET a Eurocentra Brno. Partnery semináře byli Centrum pre európsku politiku a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Michael Murad, EUTIS
michael.murad@eutis.cz