Vzdělávací cesty

EUTIS,o.p.s. zprostředkovává vzdělávací cesty pro studenty středních i vysokých škol, státní zaměstnance a regionální politiky i pro širokou veřejnost

V centrech evropské integrace na základě Vašich přání Vám rádi zajistíme

  • setkání s odborníky činnými ve Vašem oboru či resortu
  • vyhovující ubytování
  • komfortní přepravu tam i zpět
  • setkání na institucích nesouvisejících přímo s EU (například univerzity, belgické státní i nestátní instituce)
  • kulturní program pro volný čas

námi organizované vzdělávací cesty se zaměřují především na:

  • seznámení se s institucemi EU, jejich funkcí a činností
  • poznání prostředí v institucích EU
  • načerpání důležitých informací pro budoucí kariéru
  • navázání kontaktů se zaměstnanci institucí EU v Bruselu či Štrasburku
  • rozšíření si svých jazykových dovedností a schopnosti aktivního se zapojení do odborné diskuze

Domluvte si pro sebe a vaše kolegy vzdělávací cestu dle vašich představ. Kontaktujte Redu Ifraha na telefonním čísle +420 605 500 909 nebo e-mailem na adrese reda.ifrah@eutis.cz.

Vzdělávací cesty jsou pořádány ve spolupráci s cestovní kanceláří EURO SERVICE CZ, k.s..Uskutečněné vzdělávací cesty

EUTIS, o.p.s. organizačně zajistila více než desítku vzdělávacích cest do Bruselu a Štrasburku.

"BRUSEL na vlastní oči" - únor/březen 2010


"BRUSEL na vlastní oči" - březen 2009


"BRUSEL na vlastní oči" - březen 2008

EUTIS, o.p.s. ve spolupráci s EURO SERVICE CZ, k.s. uspořádala ve dnech 2. - 6. března 2008 unikátní vzdělávací cestu do Bruselu pro vysokoškolské studenty oborů politologie, evropská studia a mezinárodní vztahy.

Účastníci této odbrorně zaměřené vzdělávací cesty měli velice nabitý program, který zahrnoval návštěvu Evropského parlamentu (hostitelem byl europoslanec Jan Zahradil), Rady EU, Evropské komise, NATO, Evropského hospodářského a sociálního výboru a největšího lobbyistického sdružení zemědělců na úrovni EU, COPA-COGECA. Součástí programu byla také večerní prohlídka města za doprovodu průvodce.Fotografická reportáž

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.