DISKUTUJ O EVROPĚ

Vize europoslanců do roku 2014

  • Zajímáš se o aktuální evropské otázky?
  • Chceš svůj názor sdělit českým poslancům Evropského parlamentu?
  • Nebojíš se konfrontace s názory dalších studentů?

Pak pošli svůj příspěvek a staň se součástí panelu společně s českými europoslanci!


O projektu

Evropský parlament – Informační kancelář v ČR pořádá sérii konferencí založenou na diskuzi názorů europoslanců s vysokoškolskými studenty, akademickými pracovníky a odborníky na konkrétní vybrané téma. Prostřednictvím tohoto projektu budou mít studenti vysokých škol unikátní možnost konfrontovat své teoretické znalosti o tématu a činnosti Evropského parlamentu s praktickými zkušenostmi přítomných českých europoslanců. Zároveň se zajímavou formou dozví více informací o fungování a významu Evropského parlamentu, práci europoslanců a aktuálních tématech, které mají bezprostřední dopad na život občanů členských států EU.


Harmonogram konferencí

OSTRAVA Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Téma Evropská unie na cestě z globální hospodářské krize – východiska a přístupy k řešení
Termín 27. 04. 2011
Ke stažení Plakát / Program
   
HRADEC KRÁLOVÉ Univerzita Hradec Králové
Téma
Termín 21. 11. 2011 (termín odevzdání do 31.10.2011)
Ke stažení Plakát / Program
   
BRNO Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, budova Q (posluchárna Q.01), Zemědělská 1
Téma Finanční perspektiva EU 2014-2020 a rozpočet EU
Termín 24. 11. 2011 (termín odevzdání do 13.11.2011)
Ke stažení Plakát / Program
   
JIHLAVA Vysoká škola Polytechnická Jihlava
Téma
Termín 24. 11. 2011 (termín odevzdání do 09.11.2011)
Ke stažení Plakát / Program
   
OLOMOUC Palackého univerzita, Filozofická fakulta
Téma Postavení EU ve světě jako geopolitického hráče
Termín 25. 11. 2011 (termín odevzdání do 20.11.2011)
Ke stažení Plakát / Program
   
ZLÍN Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Téma Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů v EU
Termín 8. 3. 2012 (termín odevzdání do 29.2.2012)
Ke stažení Plakát / Program
   
OSTRAVA Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Téma Víceletý finanční rámec EU na léta 2014 až 2020 a věda a výzkum
Termín 30. 10. 2012
Ke stažení Plakát / Program
   
ČESKÉ BUDĚJOVICE Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita
Téma Víceletý finanční rámec EU na léta 2014 až 2020 a regionální politika a krajinotvorba
Termín 1. 11. 2012
Ke stažení Plakát / Program
   
LIBEREC Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
Téma Finanční perspektiva EU: Víceletý finanční rámec EU a s ním spojené programy, Ekonomická stabilita a oživení v současné EU
Termín 25. 2. 2013
Ke stažení Plakát / Program
   

Jak se staneš součástí panelu?

  • pošli svůj příspěvek na dané téma na diskutujoevrope@eutis.cz, a to nejpozději do výše uvedeného data
  • při tvorbě příspěvku dodrž daný rozsah a citační formu – viz Pravidla účasti
  • výběrová komise vybere nejlepší příspěvky a oznámí jména vybraných panelistů

Na konferenci jsou zváni všichni zájemci o aktuální dění v EU, své místo si rezervujte prostřednictvím online registračního formuláře či emailu diskutujoevrope@eutis.cz.


Diskusní fórum k příspěvkům

Projekt Diskutuj o Evropě není pouze sérií konferencí po České republice, ale je také diskusním prostorem pro studenty z celé republiky. Proto vám zde nabízíme prostor jednotlivé přihlášené příspěvky připomínkovat nebo diskutovat o nich. Využijte této možnosti a zjistěte jaký názor na problematiku mají studenti ostatních univerzit.