EUTIS, o.p.s., je nezisková organizace založená v roce 2005 s cílem prohlubovat povědomí a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii. V současnosti jsou hlavními cílovými skupinami studenti (zejména středních škol), učitelé a pracovníci s mládeží. K prvořadým cílům organizace patří zvyšování povědomí o fungování evropských institucí a vedení k aktivnímu občanství. EUTIS je členem celoevropské sítě vzdělávacích organizací European Network for Education and Training (EUNET).

Mezi její hlavní činnosti patří:

  • Organizace vzdělávacích projektů pro žáky středních škol (včetně simulací evropských institucí)
  • pořádání besed, seminářů a konferencí v regionech I v zahraničí
  • organizační zajištění vzdělávacích cest do Bruselu a Štrasburku za účelem bližšího seznámení se s institucemi EUEUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni.cz a Karl Arnold Stiftung (Kolín nad Rýnem) připravují nový vzdělávací projekt zaměřený na předávání znalostí o moderní historii.
Česko-slovenský vzdělávací projekt pro žáky středních škol “Rozhoduj o Evropě” je zpět s cílem nabídnout co nejatraktivnější program. Již podruhé došlo ke spojení s projektem “Staň se na den tvůrcem evropské politiky”.
Skupina 22 českých a slovenských středoškolských učitelů společenských věd či dějepisu a pracovníků s mládeží absolvovala mezi 9. a 14. červnem 2018 studijní cestu do Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.
V sobotu 9. června vyráží skupina 22 českých a slovenských středoškolských učitelů občanské nauky a pracovníků s mládeží z různých škol a organizací na studijní cestu na Balkán.
Již 18. června 2018 bude zastupitelstvo ve Vyškově schvalovat zahájení výstavby přechodu pro chodce na ulici Nosálovské. Mimořádné na tomto hlasování bude, že u zrodu investice v hodnotě 300 000 Kč stáli studenti zdejšího gymnázia.
Zastupitelský sál Nové radnice města Brna studenti z celého Jihomoravského kraje, politici z řady měst a městských částí, zástupci neziskových organizací, pedagogové. Přišli ukázat, jak společně již 7 měsíců mění kraj.
V pátek 10. listopadu proběhne v Bratislavě závěrečná aktivita letošního ročníku projektu Rozhoduj o Evropě. Během jednodenní listopadové konference budou sami účastníci z řad středoškoláků prezentovat výstupy ze všech částí projektu.
V pondělí 18. září začalo v odpoledních hodinách v brněnském hotelu Continental modelové zasedání institucí Evropské unie. Bohatý program, který pro takřka 70 středoškolských studentů z celé České republiky a Slovenska organizátoři připravili, odstartovala v 17 hodin panelová diskuze.
V Brně se od pondělí 18. 9. do pátku 22. 9. uskuteční za účasti 70 středoškolských studentů z celé České republiky a Slovenska modelové zasedání institucí Evropské unie doprovázené bohatým programem.
V rámci česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě již proběhly v České republice i na Slovensku všechny regionální semináře. Těch se ve 14 českých krajích zúčastnilo celkem přes 400 středoškolských studentů z různých středních škol.
Ve dnech 22. listopadu až 25. listopadu 2016 se v Brně uskutečnil třetí seminář projektu "Jak učit o EU?", který byl tentokrát věnován vývoji Evropské unie po Brexitu.
Po velmi úspěšném loňském ročníku realizovaném na Slovensku se vzdělávací projekt “Rozhoduj o Evropě” vrací v zásadně pozměněné podobě i do České republiky.
Ve spolupráci se slovenskými partnery z Centra pre európsku politiku připravujeme již třetí česko-slovenský seminář pro učitele společenských věd ze všech typů středních škol.
Projekt s názvem KEY - Knowledge Exchange about Youth Participation vyvrcholil na přelomu června a července týdenním seminářem v Kolíně nad Rýnem. Projekt byl zaměřen na výměnu znalostí, zkušeností a know-how v oblasti neformálního a informálního občanského vzdělávání mládeže.
Ve dnech 3. až 5. června 2016 se uskutečnil již osmý ročník zábavně-vzdělávací akce „EU-week-end“, tentokrát poprvé v Brně. Celkem 28 středoškolských studentů z České republiky a ze Slovenska se na jeden víkend stalo ministry členských zemí Evropské unie, kteří rozhodovali o reformě agentury Frontex.
Projekt s názvem "KEY - Knowledge Exchange about Youth Participation" je prvním (pilotním) projektem pracovní skupiny „Active Participation of Youth – Exchange among Organisations“ sítě EUNET, který byl podpořen z programu Erasmus+. Cílem této pracovní skupiny je podpořit spolupráci mezi členskými organizacemi sítě EUNET a přispět k rozvoji jejich každodenní práce (zejména s mladými lidmi) prostřednictvím výměny zkušeností.
Tradiční akce na novém místě už 3. června v Brně! Náš každoroční EU-week-end se uskuteční 3. až 5. června 2016 v Brně. Zveme všechny české a slovenské aktivní středoškolské studenty, kteří s námi chtějí zažít víkend plný nových zkušeností, vyjednávaní a diplomacie.
Ve dnech 4. až 7. listopadu 2015 se v Šlapanicích a v Brně uskutečnil druhý seminář projektu Učíme mládež orientovat se v EU, určený středoškolským učitelům společenských věd z České a Slovenské republiky.
Od 19. do 25. července 2015 se v Brně a okolí uskutečnila mezinárodní letní škola BOŘIČI EUROMÝTŮ, které se zúčastnilo celkem 49 mladých lidí z České republiky, Slovenska, Bosny a Hercegoviny a Ukrajiny.
Brno, 26. 6. 2015 Po šestnácti regionálních seminářích vyvrcholily aktivity letošního ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě“ modelovým zasedáním institucí Evropské unie, které probíhalo v Trenčianských Teplicích v hotelu Most Slávy od 15. do 19. 6.
Je pro nás členství v Evropské unii přínosné, anebo nám jen ztěžuje život? Jak hodnotí členství v EU mladí lidé z jiných evropských zemí? Jsou zákazy žárovek či pomazánkového másla realitou či pouhými mýty? Co očekávají od vstupu do EU dosud nečlenské evropské země?
Brno, 20. 5. 2015 Ve spolupráci s bratislavským Centrem pro Evropskou politiku připravujeme letní školu pro středoškolské učitele společenských věd (kteří jsou aktivní i na poli neformálního vzdělávání) a pro pracovníky s mládeží.
Brno, 13. 3. 2015 O.p.s. Eutis Vás zve na kulatý stůl: „Zapojení mladých lidí do politického dění“ který se uskuteční v kavárně Falk, Gorkého 12, Brno, v úterý 17. 3. 2014 od 18:00. Účast na kulatém stolu přislíbili Michal Berg (zastupitel města Vsetín), Petr Ducháček (starosta obce Drnovice), Matěj Hollan (náměstek primátora města Brna, zastupitel městské části Brno-střed) a politolog Michal Pink, který bude kulatý stůl moderovat.
Na valném shromáždění sítě EUNET (European Network for Education and Training – EUNET e. V.), které se uskutečnilo ve dnech 20. až 23. listopadu 2014 v Praze, bylo jednomyslně schváleno členství EUTISu v této organizaci.
Brno, 24. 9. 2014: Obecně prospěšná společnost EUTIS vyhlašuje výběrové řízení na pozici členů realizačního týmu projektu "Rozhoduj o Evropě?".
Projekt „Rozhoduj o Evropě?“ realizovaný od podzimu roku 2014 na Slovensku naváže na několik úspěšných minulých ročníků, které se uskutečnily v České republice.
O.p.s. Eutis Vás zve na seminář "Přidaná hodnota Evropy - hodnota míru" který se uskuteční v aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 9:00 do 18:00. Seminář je součástí mezinárodního projektu, který probíhá v sedmi evropských státech.
Projekt „Kavárna Evropa“ sestává z několika aktivit, které jsou určeny jak studentům středních škol, tak široké veřejnosti, s cílem zvýšit jejich znalosti o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém životě v EU.
Brno, 29. 7. 2013 Za účasti 36 aktivních mladých lidí ze Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a České republiky se v Žilině konala ve dnech 14. – 20. července 2013 letní škola Evropské občanství v každodenním životě.
Cílem akce je propojení mládežnických skupin z České republiky, Slovenské republiky, Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny a vytvoření podmínek pro živou platformu zaměřenou na zapojení mladých lidí do aktivit občanské společnosti. Letní školy se zúčastní celkem 40 aktivních lidí (z každé země 10).
Brno, 15. 3. 2013: Poslední tři kulaté stoly s europoslanci, zástupci akademické sféry a s dalšími regionálními osobnostmi, které se věnovaly Víceletému finančnímu rámci EU na léta 2014 až 2020, byly realizovány od října 2012 do února 2013 v Ostravě, Českých Budějovicích a v Liberci na půdách tamních univerzit.
Olomouc, 21. 12. 2011: V roce 2012 se uskuteční již šestý ročník projektu "Rozhoduj o Evropě". Univerzita Palackého v Olomouci společně s obecně prospěšnou společností EUTIS uspěla v grantovém řízení Evropské komise v rámci programu Jean Monnet.
Hradec králové, Jihlava, Brno, Olomouc - Poslední listopadový týden byl ve znamení diskusí europoslanců s vysokoškolskými studenty na českých vysokých školách. Zájemci z řad vysokoškolských studentů měli možnost usednout vedle poslanců a odborníků a ověřit své argumentační schopnosti.
Brno, 9. prosince 2011 – Dne 6. prosince 2011 v 17:00 měli nejenom brněnští studenti možnost zúčastnit se semináře s názvem Evropská dimenze pravicového extremismu. Akce na toto, v čase krize obzvláště aktuální téma, se uskutečnila v prostorách přednáškového sálu Mahenovy knihovny v centru Brna. Seminář uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s centrem EUROPE-DIRECT Brno.
Olomouc, 25. listopadu 2011 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala dne 25. listopadu 2011 ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií již třetí ročník Středoškolské politologické konference. Na konferenci přednesli vybraní studenti středních škol z celé ČR své příspěvky na téma "Přímá volba prezidenta v ČR" a "Krize eurozóny a její dopady na Českou republiku."
Obecně prospěšná společnost EUTIS pořádá dne 25. listopadu 2011 ve spolupráci se svými partnery již třetí ročník Středoškolské politologické konference, na které vybraní studenti středních škol z celé ČR přednesou své příspěvky na téma "Přímá volba prezidenta České republiky" a "Krize eurozóny a její dopady na Českou republiku".
Olomouc, 1. září 2011: "Od Varů až po Košice", celkem na jednadvacet míst České a Slovenské republiky zavítá v průběhu září a října cyklus regionálních seminářů projektu "Rozhoduj o Evropě: S regiony o Evropě".
Olomouc, 1. června 2011: Prvním červnovým dnem začínají náročné přípravy již pátého ročníku projektu "Rozhoduj o Evropě: S regiony o Evropě". Projekt získal díky partnerství s Centrem pro európsku politiku také mezinárodní rozměr. Stěžejní etapa programu, série celkem jednadvaceti interaktivních seminářů, je plánována na září a říjen roku 2011 a bude završena simulovaným jednáním Rady EU v Olomouci.
První prázdninový víkend se v Kroměříži nesl ve znamení zasedání Rady Evropské unie. Studenti se sem ve dnech 1. až 3. července sjeli z celé České republiky a jednali o otázkách vízové a azylové politiky. Projekt s názvem EU-week-end pořádala obecně prospěšná společnost EUTIS za podpory europoslankyně Olgy Sehnalové (S&D).
Ostrava, 27. dubna 2011 - Na půdě Ekonomické fakulty VŠB-TU se uskutečnilo dne 27. dubna 2011 setkání europoslanců Ing. Jana Březiny (EPP), PhDr. Miloslava Randsdorfa, CSc. (GUE/NGL) a Ing. Evžena Tošenovského (ECR) s místními studenty v rámci projektu Diskutuj o Evropě. Tématem konference byla "Evropská unie na cestě z globální hospodářské krize – východiska a přístupy k řešení". Panelu diskutujících se také účastnil také student, Martin Hodula, který předem zaslal nejlepší příspěvek a dostal tak právo usednou vedle zástupců Evropského parlamentu.
Chcete vidět, jak fungují všechny klíčové instituce EU? Chcete vést diskuzi s odborníky na evropskou tématiku? Chcete navázat kontakty se studenty podobného zaměření? Pak neváhejte a ve dnech 23. října – 26. října 2011 poznat ŠTRASBURK NA VLASTNÍ OČI!
Informační brožura je závěrečným výstupem projektu "Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie", který byl realizován od září do prosince 2010.
Olomouc, 13. prosince 2010 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala dne 10. prosince 2010 ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií již druhý ročník Středoškolské politologické konference. Na konferenci přednesli vybraní studenti středních škol z celé ČR své příspěvky na téma "Volební rok 2010 v České republice" a "Budoucnost Evropské unie z pozice České republiky."
Olomouc, 9. prosince 2010 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Eurocentrem Olomouc a Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc přednášku spojenou s debatou nesoucí název "Sankce EU proti Íránu: Impérium vrací úder?"
Olomouc, 28. listopadu 2010 – Od pátku 26. do neděle 28. listopadu se v Olomouci uskutečnilo Závěrečné zasedání projektu Rozhoduj o Evropě: Model EU, kterého se zúčastnili vybraní studenti středních škol z celé České republiky. Díky tomuto projektu si studenti mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují evropské instituce a zkusit si nástrahy evropské diplomacie v praxi.
Obecně prospěšná společnost EUTIS pořádá dne 10. prosince 2010 ve spolupráci se svými partnery již druhý ročník Středoškolské politologické konference, na které vybraní studenti středních škol z celé ČR přednesou své příspěvky na téma "Volební rok 2010 v České republice" a "Budoucnost Evropské unie z pozice České republiky."
Brno, 1. prosince 2010 – Dne 30. listopadu 2010 v 17:00 měli studenti v Brně možnost zúčastnit se exkurze do brněnské mešity a diskutovat nad tématy spojenými s islámem a Evropskou unií. Akce nesla název Islám v Brně, islám v ČR, islám v Evropě. Jednalo se o první ze série akcí, které mají za cíl přiblížit posluchačům náboženství, se kterými se můžeme v současné Evropské unii setkat. Exkurzi a následnou diskusi uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS ve spolupráci s muslimskou obcí v Brně.
Olomouc, 29. Listopad 2010 – Obecně prospěšná společnost EUTIS si Vás dovoluje pozvat na besedu s názvem Sankce EU proti Iránu: "Impérium vrací úder"
Chcete vidět, jak fungují všechny klíčové instituce EU? Chcete vést diskuzi s odborníky na evropskou tématiku? Chcete navázat kontakty se studenty podobného zaměření? Pak neváhejte a ve dnech 27. února – 3. března 2011 poznejte BRUSEL NA VLASTNÍ OČI!
Horka nad Moravou, 25. - 27. června 2010 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala druhý ročník projektu s názvem EU-WEEK-END. Záštitu nad projektem převzal europoslanec Ing. Jan Březina (EPP). Projekt byl realizován za vřelé podpory nadace Konrad Adenauer Stiftung, EUROPE DIRECT Olomouc, Katedry politologie a evropských studií, Poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu a Eurocentra Olomouc. Akce se uskutečnila v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou a byla určena vybraným studentům středních škol z celé České republiky, kteří si měli takto zábavnou formou rozšířit své povědomí o EU.
Brno, 15. květen 2010 - V pondělí 10. května v 14:00 dostali v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity studenti brněnských vysokých škol šanci zúčastnit se diskuze s českým europoslancem Miroslavem Ouzkým. Tématem diskuze byla „Nová frakce v Evropském parlamentu a zkušenosti z práce ve výboru Evropského parlamentu“. Akci uspořádala obecně prospěšná společnost EUTIS.
Olomouc, 7. dubna 2010 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Eurocentrem Olomouc a Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc přednášku na téma "Euro v době ekonomické krize - konsekvence pro zavedení eura v ČR".
Olomouc, 31. března 2010 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Eurocentrem Olomouc a Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc besedu s Vladimírem Špidlou s názvem "Pět let v Bruselu: Evropská unie očima eurokomisaře". Nad akcí převzal záštitu také rektor UPOL prof. Vladimír Mašláň.
Olomouc, 1. března 2010 – K dnešnímu dni byly oficiálně zahájeny přípravy čtvrtého ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“. Stěžejní etapa programu, série interaktivních seminářů, je plánována na září a říjen roku 2010 a bude již tradičně završena modelovým vyjednáváním evropských institucí v Olomouci.
Olomouc, 1. března 2010 - Tentokrát pod záštitou eurokomisaře Štefana Fülleho se uskuteční již třetí ročník úspěšného informačně – vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“. Série interaktivních seminářů, určených pro základní a střední školy, zavítá během podzimu do všech krajů České republiky a bude již tradičně zakončena závěrečnou třídenní simulací jednání evropských institucí v Olomouci.
8. dubna 2010 proběhl na Vysoké škole ekonomické druhý ročník kulturně-vzdělávací akce Evropský den na VŠE, který organizovalo Centrum evropských studií ve spolupráci se svým tradičním partnerem, nadací Konrad-Adenauer-Stiftung a Eurocentrem Praha. Dalším partnerem byla Česká spořitelna, a.s. – generální partner Vysoké školy ekonomické v Praze.
Chceš zažít skvělý víkend plný zábavy a her? Rád získáváš nové kontakty a zkušenosti? Zajímáš se o problematiku Evropské unie? Láká Tě prostředí diplomacie a vyjednávání? Chtěl by ses vžít do role ministra, který prosazuje zájmy svého státu v Radě EU?
Praha, 2. února 2010 – V úterý dopoledne se před Úřadem vlády sešlo 15 vybraných studentů gymnázií z celé republiky. Bylo mezi nimi osm nejlepších přispěvatelů „Středoškolské politologické konference“, organizované EUTIS, o.p.s., společně s aktivními účastníky projektu „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“, který v minulém roce realizovala Univerzita Palackého v Olomouci.

strana  1  2