EUTIS, o.p.s., je nezisková organizace založená v roce 2005 s cílem prohlubovat povědomí a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii. V současnosti jsou hlavními cílovými skupinami studenti (zejména středních škol), učitelé a pracovníci s mládeží. K prvořadým cílům organizace patří zvyšování povědomí o fungování evropských institucí a vedení k aktivnímu občanství. EUTIS je členem celoevropské sítě vzdělávacích organizací European Network for Education and Training (EUNET).

Mezi její hlavní činnosti patří:

  • Organizace vzdělávacích projektů pro žáky středních škol (včetně simulací evropských institucí)
  • pořádání besed, seminářů a konferencí v regionech I v zahraničí
  • organizační zajištění vzdělávacích cest do Bruselu a Štrasburku za účelem bližšího seznámení se s institucemi EUOlomouc, 11. prosince 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS pořádá ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Zastoupením Evropské Komise v České republice, nadací Konrad Adenaur Stiftung a informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc Středoškolskou politologickou konferenci, na které vybraní studenti středních škol z celé ČR přednesou své příspěvky na téma „Pád železné opony – 20 let poté“ a „Budoucnost Evropské unie.“
Olomouc, 25. listopadu 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, Eurocentrem Olomouc a Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc přednášku na téma „Reflexe ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy v ČR“.
Chcete vidět, jak fungují všechny klíčové instituce EU? Chcete vést diskuzi s odborníky na evropskou tématiku? Chcete navázat kontakty se studenty podobného zaměření? Pak neváhejte a ve dnech 28. února – 4. března 2010 poznejte BRUSEL NA VLASTNÍ OČI!
Jihlava, 23. června 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala v Jihlavě dne 23. června odborný seminář na téma „Předsednictví ČR v Radě EU“. Akce se uskutečnila v reprezentativních prostorách zasedací místnosti kraje Vysočina a pozvání přijal Faruk Mahrezi, zástupce ředitele odboru protokolu Úřadu vlády.
Horka nad Moravou, 24. května 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS pořádala ve dnech 22. – 24. května v areálu Sluňákova (Centrum ekologických aktivit města Olomouce) projekt EU-week-end pro studenty středních škol z celé republiky. Projektu se zúčastnily více než dvě desítky středoškolských studentů se zájmem o problematiku Evropské unie. Během dvou dnů si vyslechli přednášky odborníků k evropské tématice, diskutovali a v závěru simulovali jednání Rady Evropské unie.
Kromě příchozích se alespoň na dálku do čtení Lisabonské smlouvy zapojili prostřednictvím videonahrávky ekonom Jan Švejnar, expremiér Miloš Zeman či odstupující ministr a předseda Legislativní rady vlády Pavel Svoboda.
Brno, 7. dubna 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity odbornou přednášku na téma „Evropský účetní dvůr – instituce očima českého zástupce“.
Zlín, 9. dubna 2009 – Jan Kinšt zavítal během své návštěvy České republiky i do Zlína. Zástupce ČR na půdě Evropského účetního dvora se zde 8. dubna 2009 setkal se třemi desítkami zájemců o problematiku evropských záležitostí či účetnictví z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati.
Olomouc, 9. dubna 2009 – Při příležitosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu se v Olomouci dne 8. dubna 2009 uskutečnila konference „Evropský parlament v roce voleb“ za účasti čtyř europoslanců za Českou republiku. Akci organizovala Katedra politologie a evropských studií Univerzity Palackého ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a EUTIS, o.p.s. jako součást projektu Rozhoduj o Evropě, který byl podpořen grantem Evropského parlamentu na rok 2009.
Olomouc, 31. března 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci besedu na téma „Bosna a Hercegovina na cestě do EU“.
Olomouc, 24. března 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS pokračuje ve spolupráci s Katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavem právních věd Moravské vysoké školy Olomouc v cyklu přednášek na téma „České předsednictví v Radě EU a otázky související“.
Olomouc, 16. března 2009 - Při příležitosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu se dne 8. dubna 2009 uskuteční v Kapli Božího Těla v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého konference „Evropský parlament v roce voleb“. Na realizaci konference se podílí také EUTIS, o.p.s.
Olomouc, 10. března 2009 – Obecně prospěšná společnost EUTIS zahájila ve spolupráci s Katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavem právních věd Moravské vysoké školy Olomouc cyklus přednášek na téma „České předsednictví v Radě EU a otázky související“.
Olomouc, 9. prosince 2008 – Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Informačním střediskem EUROPE DIRECT Olomouc, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci besedu na téma „Konflikt v Gruzii a jeho vliv na vztahy EU-Rusko“.
Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Rady EU a Evropské rady“ dospěl ve dnech 12. – 14. prosince do své závěrečné fáze. V pátek 12. prosince proběhla konference na téma českého předsednictví v Radě EU a během následujícího víkendového zasedání studenti středních škol z celé ČR v rolích zástupců členských zemí EU opět usedli za jednací stoly. Finální návrhy byly schváleny na summitu Evropské rady, který proběhl v neděli 14. prosince. V tento den byla také vyhlášena cena pro nejlepší delegaci, na kterou čekala odměna v podobě vzdělávací cesty do Bruselu.
Brno, 12. listopadu 2008 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity a s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity odborný seminář na téma "Perspektiva reformy rozpočtu Evropské unie".
Olomouc, 29. října 2008 - Informační středisko EUROPE DIRECT Olomouc uspořádalo ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EUTIS, Eurocentrem Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci besedu na téma Zavedení eura v ČR.
Brno, 14. října 2008 - Obecně prospěšná společnost EUTIS uspořádala ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity a s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity seminář na téma "Balkánské rozšíření Evropské unie - Bosna a Hercegovina".
Šumperk, 13. října 2008 - Šumperští studenti, ale také široká veřejnost diskutovali s předními českými odborníky na problematiku Evropské unie a blížícího se předsednictví naší země v EU. Kromě rozšiřování Unie pálila posluchače především ekonomická témata, jako například zavedení jednotné měny euro a ekonomické stability v Evropě.
Obecně prospěšná společnost EUTIS má tu čest se zapojit po boku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce a EUROPE DIRECT Olomouc do společné iniciativy nazvané "The Young Europeans Active in the Olomouc Region". Tato iniciativa má za cíl koordinovat aktivity zaměřené na Evropskou unii v rámci Olomouckého kraje. Projekt Modelové zasedání Rady EU a Evropské rady byl vybrán jako jedna ze stěžejných aktivit.
Silné Česko ve zdravé Evropě
Je Evropská unie za zenitem? Čerpáme dost financí z evropských fondů? Ohrožuje přijetí Lisabonské smlouvy národní zájmy a postavení ČR? Proč se zajímat o dění v EU? Stojí za to volit do EP? Tyto a mnohé další otázky se staly stěžejním motivem konference Silné Česko ve zdravé Evropě pořádané v Kongresovém sálu hotelu Fit v Přerově za laskavé podpory Hanns Seidel Stiftung a Mladých konzervativců dne 24. června 2008.
Zavedení Eura v České republice
Rádi bychom Vás pozvali na zajímavou přednášku, která se uskuteční dne 12. června t. r. od 15:30 hod. v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška Vám může poskytnout cenné informace a příležitost osobního setkáni s významnými odborníky na téma "Zavedení Eura v České republice".

strana  1  2