Náš tým

Vedení společnosti

Mgr. Roman Badík Roman Badík
ředitel společnosti

 • absolvoval studium na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • je koordinátorem projektu Rozhoduj o Evropě a organizačně zajišťuje vzdělávací cesty do Bruselu a Štrasburku
 • zaměřuje se na projektový management, fundraising a vnější komunikaci společnosti
 • roman.badik@eutis.czMgr. Reda Ifrah Reda Ifrah
zakladatel společnosti

 • absolvoval studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • od vzniku společnosti vedl projektový tým společnosti a komunikoval s partnery společnosti
 • zaměřuje se na projektový management související s problematikou Evropské unie

Projektoví manažeři

Mgr. Radim Kašpar Radim Kašpar
projektový manažer - sekce Olomouc

 • je interním doktorandem na Katedře politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • ve společnosti je zodpovědný za pořádání konferencí a seminářů v Olomouci
 • zaměřuje se na českou politickou scénu ve vztahu k Evropské unii a institucionální rámec EU
 • radim.kaspar@eutis.czMgr. Michael Murad Michael Murad
projektový manažer - sekce Brno

 • studuje Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií a Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
 • ve společnosti je zodpovědný za pořádání konferencí a seminářů v Brně
 • zaměřuje se na imigraci do České republiky a do Evropské unie a na region Blízkého východu
 • michael.murad@eutis.cz