Náš tým

Mgr. Roman Badík Roman Badík
ředitel společnosti

Vystudoval Katedru politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V EUTIS působí od roku 2006 nejdříve na pozici projektového manažera a od roku 2011 na pozici ředitele společnosti. Ve společnosti stál u zrodu projektů Rozhoduj o Evropě, EU-WEEK-END a Středoškolská politologická konference. Mimo EUTIS působil jako projektový manažer v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU, vedoucí projektový manažer ve Středoevropském technologickém institutu a v současnosti jako vedoucí Odboru výzkumu na Masarykově univerzitě. Mezi jeho záliby patří cestování, vysokohorská turistika a běh.

roman.badik@eutis.cz

Mgr. et Mgr. Michael Murad Michael Murad
projektový manažer

Michael je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice. V minulosti úzce spolupracoval s dalšími neziskovými organizacemi, či např. se středisky Europe Direct. V rámci sítě EUNET je předsedou pracovní skupiny zaměřené na výměnu zkušeností a metod při práci s mládeží. Mezi jeho záliby patří cestování, literatura a procházky po horách.

michael.murad@eutis.cz

Mgr. Kateřina Šustrová Michael Murad

Kateřina je absolventkou magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době pracuje v Sekci evropské Úřadu vlády ČR. S EUTISem spolupracuje od roku 2014 na projektech neformálního občanského vzdělávání, kterému by se chtěla věnovat i do budoucna. I proto absolvovala doplňující pedagogické studium pro učitele středních škol. Věnuje se také celé řadě dobrovolnických aktivit, od výuky češtiny pro cizince po spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Baví ji studium cizích jazyků, cestování a poznávání nových kultur.

Bc. Silvia Boďová Michael Murad

Silvia je absolventkou bakalářského studia Politologie a Evropských studií na Masarykově univerzitě, kde pokračuje v magisterském studiu Politologie. Při studiu absolvovala několik stáží, například na Krajském úřadě Jihomoravského kraje či na předvolební kampani koalice strany Zelených a Pirátů do krajských voleb. Od roku 2014 spolupracuje s organizací EUTIS na mnoha různých projektech. Zajímá se o politický marketing a evropské dění. Její největší zálibou je tanec, knihy nebo vaření.