Kontaktní údaje

EUTIS, obecně prospěšná společnost
Na Úvoze 766/15
591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: info@eutis.cz
IČ: 269 73 651
DIČ: CZ269 73 651
zapsána v rejstříku neziskových organizací Krajského soudu v Brně dne 11.08.2005, vložka 262, oddíl O.
bankovní spojení: 198068106 /0300 (ČSOB)Kontaktní osoby

Mgr. Roman Badík
ředitel společnosti

Dokumenty ke stažení