7. prosince 2012
9:00 – 13:00
Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v OlomouciOd vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 lze pozorovat klesající zájem české veřejnosti o problematiku EU. Zejména mladí lidé začínají považovat členství v EU za samozřejmost a nejsou nuceni přemýšlet o výhodách či nevýhodách evropské integrace.

S ohledem na tuto skutečnost se obecně prospěšná společnost EUTIS rozhodla uspořádat celorepublikovou středoškolskou politologickou konferenci, na které by studenti představili svůj pohled na vybrané téma z oblasti politologické disciplíny s důrazem na problematiku evropské integrace.

Cílem je

  • vytvořit aktivním a talentovaným středoškolským studentům kvalitní diskusní platformu
  • motivovat zájemce k další aktivitě v oblasti politologie a evropských studií.

Struktura konference:

  • panely budou tvořit pokaždé čtyři zástupci středoškolských studentů.
  • úlohy moderátora se zhostí studenti magisterského/doktorského studia
  • úvodního i závěrečného slova se ujmou erudovaní akademičtí odborníci

Cílové skupiny:

  • aktivní a talentovaní středoškolští studenti
  • aktivní vysokoškolští studenti
  • široká veřejnost zajímající se o aktuální otázkyTémata pro rok 2012:

  • Česká republika jako evropský outsider?
  • Návrat komunistické strany k moci?Jak se zapojit:

Abstrakty v rozsahu 200 - 250 slov zašlete na email konference@eutis.cz, a to nejpozději do 30. listopadu 2012. Své příspěvky doplňte o tyto údaje: jméno a příjmení, škola, bydliště, datum narození, telefon a email. Sdělte nám také, zda budete mít zájem o ubytování (bude plně hrazeno).

Z každého okruhu budou odbornou porotou Katedry politologie a evropských studií UP Olomouc vybráni nejpozději do 3. prosince 2012 čtyři autoři, kterým bude umožněno přednést svůj příspěvek na třetím ročníku Středoškolské politologické konference v Olomouci.

Více viz Call for papers.Vyhodnocení:

Porota ustavená ze zástupců Univerzity Palackého v Olomouci vybere ty nejkvalitnější příspěvky, které odmění dárkovými předměty od partnerů konference.Ke stažení:

Program
Plakát
Call for Papers
Realizátor:
Partneři:

                     


                           

Kontakt:

konference@eutis.cz